John Deeren maatalouskoneiden luovutus Kuparisten tilalle

Witraktor luovutti Kuparisten tilalle tällä viikolla kaksi 6R-sarjan traktoria sekä yhden T-sarjan puimurin. Tilan isäntinä toimii Jouni Kuparinen sekä hänen poikansa Antti Kuparinen, joiden tarpeisiin uudet koneet on räätälöity sisältäen myös John Deeren innovatiivista telematiikkaa, jotta pellosta saadaan maksimaalinen hyöty. Kuparisten tila sekä Witraktor toimivat tiiviisti yhteistyössä soveltaen tilaa esimerkiksi referenssitilana.

Vuodesta 85 alkaen Jouni Kuparinen alkoi viljelemään äitinsä kotitilaa sekä myöhemmin hän lunasti Kormun tilan, joka oli hänen syntymäkotinsa. Aluksi Jouni keskittyi tilalla lypsylehmiin ja hetkellisesti lihakarjaan, jonka jälkeen peltojen pinta-alaa on pyritty laajentamaan ja keskittymään vahvasti urakointiin ja kasvinviljelyyn. John Deeren koneita on  tilalla ollut 90-luvulta saakka yhteensä 11 traktoria sekä kolme puimuria.

Jounin poika Antti Kuparinen on päässyt jo pienenä poikana isänsä mukaan maataloushommiin, istuen pihakeinusta viritetyssä apukuskin istuimessa. Antin haaveet omasta tilasta syntyivät melko nuorena, ja jo 20-vuotiaana hän hieroi puolentoista vuoden ajan kauppaa markkinahinnalla ulkopuolisen henkilön tilasta. Tällä hetkellä Kuparisten tilan viljelypinta-ala ylittää 400 hehtaaria, mikä jakaantuu puoliksi Antin ja Jounin kesken. He pyörittävät tiloja ilman ulkopuolisia työntekijöitä pääasiassa viljelytoiminnalla. Kaikki koneet ovat kuitenkin ympärivuotisessa käytössä esimerkiksi aurauksessa ja tienhoidossa. He panostavat myös koneiden ja tilan siisteyteen, pitäen asiat oikeilla paikoillaan ja puhtaana, jonka vuoksi oleellista on koneiden huollettavuus ja puhdistettavuus. Näin he varmistavat maksimaalisen jälleenmyyntiarvon.  

Uusien 6R-sarjan traktoreiden sekä T-sarjan puimurin taustalla on vahva ajatus hyötysuhteesta sekä monipuolisista uusien koneiden ominaisuuksista. Antti vertaa koneidensa ohjaamon olevan hänen toimistonsa, jossa tulee vietettyä hyvinkin paljon aikaa. Tästä syystä myös John Deeren laadukas ajomukavuus nousee merkittäväksi hänen kuvaillessa sitä seuraavasti: ”ergonomia on parasta mitä tänä päivänä voi vain olla”. Saman suuruisten traktorien hankinnassa ollaan otettu huomioon niiden korvattavuus toisillaan, sekä tarvittaessa osien vaihto koneesta toiseen. Nämä uudet John Deeren koneet ovat ensimmäiset automaattiohjauksella varustetut Kuparisten tilalla. He ovat kilpailuttaneet sekä testanneet muidenkin brändien maatalouskoneita, mutta Antin omien sanojensa mukaan viimeinen päätös syntyy tunteesta.

Kuparisen tilan isännät kokevat Witraktorin John Deere -edustuksen Suomessa suurena etuna, sillä he pääsivät ennakkoluuloitta tutustumaan uusiin myyjiin ja myyntitapoihin. Kupariset kertovat Witraktorin ottaneen heidät hyvin vastaan tarjoten kokonaisvaltaista tukea niin myynnin kuin jälkimarkkinoinninkin osalta, kuunnellen heidän toiveitaan ja auttaen teknisessä tuessa sekä huollossa. He painottavat hyvän kokemuksen syntyneen luottamuksellisen oloisista kaupoista sekä huollon ja myynnin helposta tavoitettavuudesta. Konemyyjä Juha Vuolle kertoo kaupanteon olleen myös Witraktorin suunnalta oikein miellyttävää, sillä Kupariset ovat selvittäneet oma-aloitteisesti mitä tarvitsevat ja haluavat.

Jouni ja Antti näkevät John Deeren tärkeimpinä etuina laadun, tehokkuuden sekä toimintavarmuuden. Antin sanoin: ”jokainen yksityiskohta on huippuun viimeistelty”. Heidän vuosien kokemus vahvistaa John Deeren laadukkuuden. Antti erityisesti kertoo pitävänsä lähtökohtaisesti jo tehtaan ajatusmaailmasta, jossa asiakkailla on mahdollisuus nähdä ja tutustua John Deeren koneiden alkutaipaleeseen ja rakennusvaiheisiin. Jokaisen John Deeren tehtaalla tehdyn valinnan takana on tarkka vastaus, miksi kone rakennetaan juuri näin. Kupariset suhtautuvat hyvin avoimesti John Deeren jo yli 10 vuotta kehittämään JDLink-etädiagnostiikkajärjestelmään, jonka avulla käyttäjä näkee koneen tärkeimmät tiedot, kuten esimerkiksi polttoaineen kulutuksen, moottorin kuorman ja koneen sijainnin puhelimelta tai tietokoneelta reaaliaikaisesti. Lisäksi JDLink mahdollistaa koneen etädiagnostiikan ja mittaukset, jolloin huoltokäynnit ovat mahdollisimman tehokkaita ja kone takaisin tuottavassa työssä nopeasti. Toiminnon avulla voit myös siirtää agronomista tai koneen tietoa helposti ja tarkastella sitä Machine Analyzer -sovelluksessa.

Kupariset korostavat verkostoitumisen tärkeyttä, jonka he ovat toteuttaneet yhteistyöviljelynä peltolohkojen välillä läheisen perunanviljelijän kanssa. Antti ja Jouni haluavat jatkossakin kehittää tilaa eteenpäin ja vuosien varrella he pyrkivät tuomaan tekniikkaa koneiden lisäksi myös viljakuivuriin. Seuraavana isona askeleena he harkitsevat John Deeren kasvinsuojeluruiskun ostamista. Antti kehottaa kaikkia rohkeasti tarttumaan unelmiinsa.