Tekninen Kauppa vähentää CO2-päästöjä siirtymällä vihreään kaukolämpöön

Vuoden alusta Wihurin Suomen toimipisteissä on siirrytty vihreään kaukolämpöön niissä kohteissa, joissa toimittajalla on tarjota uusiutuvasta energiasta tehtyä kaukolämpöä. Teknisen Kaupan osalta vihreään kaukolämpöön on siirrytty Vantaan toimipisteessä. Muutos pienentää merkittävästi kaukolämmöstä aiheutuvia Teknisen Kaupan toimipisteiden CO2-päästöjä.

Vuoden 2020 alusta CO2-päästöjä on vähennetty siirtymällä uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön kaikissa Suomen yksiköissä. Tänä vuonna sähkön ja kaukolämmön käytöstä aiheutuvat päästöt vähenevät yhteensä noin 75 % vuoden 2019 luvusta. Muutosten jälkeen Teknisessä Kaupassa käytetystä energiasta noin 27 % on peräisin fossiilisista polttoaineista.