Tekniselle Kaupalle on myönnetty ympäristösertifikaatti

Tekniselle Kaupalle on myönnetty ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti Lloyd's Registerin toimesta.

ISO 14001 osoittaa, että Tekninen Kauppa on kehittänyt järjestelmällisen toimintamallin ympäristöasioiden johtamiseksi ja toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. Sertifikaatti kattaa Vantaan Pyhtäänkorventie 4:n toimipisteen toiminnot: koneiden, laitteiden ja työkalujen myynnin, vuokrauksen ja jälkimarkkinointipalvelut sekä ilmastointilaitteiden valmistamisen.

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.

Olemme rakentaneet ympäristöjärjestelmää, koska haluamme

  • toimia vastuullisemmin
  • vähentää toiminnastamme aiheutuvia päästöjä
  • tehostaa energian käyttöä ja kierrätystä
  • käyttää vastuullisesti tuotettua energiaa
  • parantaa työympäristöä ja -motivaatiota.

Kehitystyö jatkuu muiden toimipisteiden liittämiseksi sertifioinnin piiriin. Tällä hetkellä on myös käynnissä toimipisteiden jätehuollon ja ympäristöjohtamisen kehitystyö yhteistyössä L&T:n kanssa.