Nostolaitetarkastukset

Suoritamme asiantuntevasti nostolaitetarkastuksia nostimille valtakunnallisesti valmistajasta riippumatta. Sertifioidut nostolaitetarkastajamme suorittavat tarkastukset voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Sähköinen todistus suoritetusta tarkastuksesta laitteelle (tarkastuspöytäkirja).

Meiltä saat sertifioidut nostolaitetarkastukset:

  • Käyttöönottotarkastukset
  • Määräaikaistarkastukset
  • 10-vuotistarkastukset

Tarkastukset seuraaville laitteille:​

Nostolaitetarkastukset
Autonostimet:

- 1-, 2-, 4-, 6-pilarinostimet
- Saksinostimet
- Kuilunostimet
- Akselinostimet
- Sylinterinostimet

Nostolaitetarkastukset
Henkilönostimet:

- Saksilavanostimet
- Mastolavanostimet
- Nivelpuominostimet
- Teleskooppipuominostimet
- Erikoisnostimet
- Korkeakeräilytrukit
- Muut henkilöä nostavat trukit

Nostolaitetarkastukset
Nostoapuvälineet:

- Kettinki- ja teräsköysiraksit
- Tekokuituiset päällysteraksit ja nostovyöt
- Nostotarraimet
- Nostosakset
- Nostomagneetit
- Nostohaarukat
- Nostokorvakkeet
- Nostosilmukkaruuvit ja -mutterit
- Sakkelit

 

-----

Työturvallisuuslaki 738/2002 (5 luku 43 §):

Kone, työväline tai muu laite, jonka asennus tai asennus- tai käyttöolosuhteet vaikuttavat turvallisuuteen, on tarkastettava oikean asennuksen ja turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi ennen ensimmäistä käyttöönottoa samoin kuin uuteen paikkaan asentamisen tai turvallisuuden kannalta merkittävien muutostöiden jälkeen (käyttöönottotarkastus). Tarkastus on lisäksi suoritettava käyttöönoton jälkeen säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa myös poikkeuksellisen tilanteen jälkeen koneen, työvälineen tai muun laitteen toimintakunnon varmistamiseksi (määräaikaistarkastus).

 

Valtioneuvoston asetus 403/2008 (5 luku 34 §) Määräaikaistarkastuksesta:

Määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen tai, jollei työvälineelle ole tehtävä käyttöönottotarkastusta, vuoden välein siitä ajankohdasta, kun työnantaja otti työvälineen käyttöön ... Työväline on tarpeellisessa laajuudessa tarkastettava myös silloin, kun sen käytössä on tapahtunut sen rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnettomuus tai vakava vaaratilanne tai kun se on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille.

 

Valtioneuvoston asetus 403/2008 (5 luku 35 §) Perusteellisesta määräaikaistarkastuksesta:

Edellä 34 §:ssä tarkoitetun määräaikaistarkastuksen lisäksi nostolaitteelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyttäessä valmistajan määrittämiä nostolaitteen suunnittelurajoja, tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 10 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta.

-----

Lisätietoa: 

nostintarkastukset@wihuri.fi tai 020 510 10 (vaihde)

 

Lataa esite