eng_lehdistotiedote_wihuri_oy_ostaa_realmachineryn.pdf