Koneohjausratkaisut tiivistyskoneisiin

Ratkaisumme Sinulle

Trimble® CCS900 tiivistyskoneiden 3D-järjestelmä

Tarkka tiivistyskoneen yliajojen seuranta, laatukontrolli ja dokumentaatio tehdystä työstä.

Trimble CCS900 tiivistyskoneiden 3D-järjestelmä poistaa arvailut tiivistämisestä ja auttaa saavuttamaan tarkemman tiivistystuloksen tasaisesti koko levitettävän materiaalin alueelta. Käyttäjä pystyy järjestelmän avulla tekemään tiivistämisen tehokkaammassa järjestyksessä, mikä lisää tuottavuutta ja säästää polttoainekuluja. Järjestelmä on saatavilla sekä maan- että asfaltintiivistyskoneisiin.

Laadun kannalta tiivistyksen seuranta on olennainen. Nyt on mahdollista saada helposti selkeät dokumentit tilaajalle tehdystä työstä. Trimble VisionLink-palvelun kautta on helppo seurata työn etenemistä ja luoda tarvittavat raportit. Kaikki jyrällä mitattu tieto on sidottu koordinaatteihin. Yksinkertaisimmillaan kuljettaja käyttää järjestelmää apuna tiivistystyössä. Kuljettaja näkee reaaliajassa yliajokerrat, tiiveyden ja asfalttipuolella lämpötilan. Laadukas tiivistäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Paikannus perustuu Trimblen GNSS-teknologiaan. Valittavana on muutamia tarkkuusvaihtoehtoja, asiakkaan sovelluksesta riippuen.

RTK-korjauksen osalta on mahdollista käyttää omaa tukiasemaa (radio- tai mobiilitekniikalla). Toinen vaihtoehto on hyödyntää mobiilitekniikkaan perustuvia verkko-RTK-ratkaisuja. Esimerkiksi Geotrim Oy:n VRS-palvelusta asiakkaillamme on erittäin positiivisia kokemuksia.
 

Avainominaisuuksia:

  • Yliajojen lukumääräkartan avulla vältetään sekä turhat ajokerrat että liian vähäinen tiivistäminen.
  • Suhteellisen tiiveyden mittaus on mahdollista kalibroida referenssilaitteella kantavuudeksi (esim. levykuormituskoe).
  • Reaaliaikainen asfaltin lämpötilakartoitus kertoo kuljettajalle, mikä alue on optimaalisin tiivistettäväksi.
  • Lokitietojen dokumentaatio: yliajojen määrä, lämpötilatietoja sekä toteumatiedot ovat siirrettävissä kaksisuuntaisesti pilvipalvelun avulla.


Etuja:

  • Trimblen kokonaisratkaisun avulla päällysteurakoitsija hyötyy 3D-suunnitelmista ja laitekomponenteista yhtenäisesti kaikissa päällysteen teon vaiheissa.
  • Kantavuustietoa saadaan koko työmaan alueelta eikä vain pistemäisesti kuten perinteisesti on tehty.
  • VisionLink-palvelun kautta saa helposti laatudokumentit (yliajot, tiiveys/kantavuus, lämpötila). 
  • Luotettavuus: Trimblen korkealaatuiset komponentit kestävät rankat työmaaolot.
  • Joustavasti laajennettavissa: täysin graafista värinäyttöä on helppo seurata ja käyttää.