Koneohjausratkaisut tiehöyliin

Ratkaisumme Sinulle

Trimble® GCS900 3D tiehöyliin

3D-järjestelmä, joka mittaa tarkasti tiehöylän terän täsmällisen sijainnin, poikkikaltevuuden ja suunnan kaikissa olosuhteissa.

Kun haluat siirtyä 3D-maailmaan ja siten parantaa yrityksesi tuottavuutta ja kilpailukykyä, asenna höylääsi Trimblen GCS900-järjestelmä. Saat täydellisen 3D-järjestelmän, jolla hallitset työmaasi suunnitelmia sekä korko- ja mittalinjoja – miellyttävästi tiehöyläsi ohjaamosta käsin.

GNSS vs. takymetri

Tiehöylässä GCS900-järjestelmää on mahdollista käyttää joko takymetrillä tai GNSS-antenneilla. Takymetrillä on halutusta tarkkuudesta riippuen rajattu kantama. Kojetta siirretään työmaalla tilanteen mukaan. GNSS-puolella vastaavaa "rajoitetta" ei ole eli käyttö on joustavampaa. Toisaalta tunneleissa ja kohteissa, joissa satelliitteja ei ole näkyvissä, takymetri on ainoa vaihtoehto. Tarkkuuden osalta GNSS-höylä on cm-luokassa. Yleisin ratkaisu on takymetriohjaus. Erityisesti suurta tarkkuutta vaativissa kohteissa se on hyvä ratkaisu. Tyypillinen sovellus on kantavien kerrosten rakentaminen. Materiaalista riippuen on mahdollista päästä mm-luokan tarkkuuteen. Takymetrinä Trimble käyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan ylivoimaista SPS930-mallia.

Mikäli asiakkaalla on jo Trimblen GCS900 2D (kallistusautomatiikka), se on helposti päivitettävissä yhden GNSS-antennin 3D-laitteeksi. GNSS-antenni mittaa sijainnin luotettavasti ja tarvittavat asentotiedot saadaan kallistusautomatiikan antureilta.

Trimblen kahden GNSS-antennin järjestelmä tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia. Käyttämällä GNSS:ää saadaan terän kärkien tarkka sijainti ja terän poikkikaltevuus. Tästä on etua erityisesti monimutkaisissa suunnittelupinnoissa. Kahden antennin ratkaisu toimii luotettavasti kaikissa tilanteissa, riippumatta terän asennosta. GNSS-antennien lisäksi et tarvitse muuta anturitekniikkaa.

Tiehöylän ohjaamossa oleva ohjauskeskus käyttää sijaintitietoa ja vertaa sitä 3D-suunnitelmaan. Tiedot näkyvät ohjauskeskuksen näytössä suunnitelmana, profiilina, poikkileikkauksena tai tekstinä. Leikkaus- ja täyttötietoja on mahdollista käyttää myös terän automaattiseen ohjaamiseen. Lisäksi leikkaus- ja täyttötiedot tulevat GCS900:n valopalkkeihin, jotka havainnollisesti opastavat käyttäjää saavuttamaan halutun lopputuloksen.


Automatiikka

Käytännössä tiehöylä on aina automaattikone eli Trimblen GCS900 ohjaa suoraan höylän hydrauliikkaa. Toisin sanoen terälevy seuraa automaattisesti 3D-suunnitelman pintaa. Työteho kasvaa uskomattoman paljon. Useimpiin konemerkkeihin ja malleihin Trimbleltä löytyy valmiit hydrauliikkapaketit automatiikan vaivatonta asennusta varten. Monissa koneissa valmiudet Trimblen automatiikkaan on rakennettu jo tehtaalla.

Optiona järjestelmään on saatavilla terän sivusiirron automatisointi sekä terän leikkauskulman anturointi. Sivusiirron automatisoinnin ansiosta terän reuna seuraa 3D-suunnitelman taiteviivaa (esimerkiksi tien harjaa) automaattisesti. Käytännössä kuljettajalla on näin yksi keskittymistä vaativa tehtävä vähemmän. Terän leikkauskulman anturointi vastaavasti mahdollistaa maksimaalisen tarkan terän sijainnin laskemisen, myös jyrkissä luiskissa.

Käyttöliittymä on tehty yksinkertaiseksi, joten kuljettaja omaksuu työskentelyn nopeasti. Mahdollisissa ongelma- tai koulutustilanteissa järjestelmään saadaan etäyhteys internetin kautta.

Käyttökohteita:

  • Tierakentaminen
  • Suuret maanrakennusprojektit
  • Maantäytöt ja kaatopaikat
  • Rakennusten pohjatyöt
  • Rakennustyömaiden alkuvalmistelut
  • Infrastruktuurin rakentaminen
  • Golf-kenttien rakennustyömaat
  • Rautatierakentaminen