Tiedonhallinta

Ratkaisumme Sinulle

Loadrite MMS (Material Management System)

Tietokoneelle asennettavalla MMS-ohjelmistolla voi seurata paperittomasti maanrakennuskoneiden vaakojen tuloksia. MMS mahdollistaa materiaalivarastojen seurannan tuotetasolla ja avustaa pullonkaulojen tunnistamisen tuotannossa.

MMS:stä voi tulostaa kattavia raportteja, joiden ulkonäköä voidaan muokata. Myös integraatio kolmannen osapuolen ohjelmistoon on mahdollista.

 

 

Loadrite LP 950

Punnitusjärjestelmään helposti liitettävästä Loadrite Printeristä voi tulostaa erilaisia raportteja riippuen vaa’an näytön mallista. Printteri on suunniteltu kestämään työmaaolosuhteet.

Kuitin tulostaminen tapahtuu helposti nappia painamalla. Printterissä voidaan käyttää myös itsejäljentävää NCR-paperia, mikäli kuitista tarvitaan kopio.

 

 

Loadrite Insight

Web-pohjainen Insight tarjoaa työkalut hihnavaa’an tulosten tarkasteluun sekä raportointiin.
Insightin avulla on helppo seurata:

  • kiviainesmäärää varastossa
  • murskauksen ja seulonnan kiviainesmääriä (tn/h)
  • tuotantoon kuluvaa energiamäärää
  • murskien ja kuljettimien huoltotarpeita.

     

Insightin avulla voi myös löytää tuotannon ongelmakohdat sekä seurata, kuinka paljon kuljetinhihna pyörii tyhjänä. Tyhjä hihna kuluttaa energiaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.