AGV- ja sisälogistiikkaratkaisut

Ratkaisumme Sinulle

Linde robotics - Navigoinnin vapautta

Automaattisesti toimivat trukit tuovat huomattavan määrän lisää turvallisuutta, sekä säästöjä eri materiaalitoiminnoissa. Linden MATIC-trukit ovat automaattitrukkeja, jotka perustuvat Linden normaalitrukkeihin, joka tällöin sallii myös manuaalikäytön. Linde Matic-trukit hyödyntävät uusinta SLAM-teknologiaa navigointiin, joka ei vaadi infrastruktuurin rakentamista. Geo-Navigaatio hyödyntää Lidar-tutkan luomaa karttaa ja voi valita jopa 100 eri referenssipistettä. Innovatiivisen järjestelmän ansiosta saavutetaan joustavampi ja helposti mukautuva työkalu erilaisiin ympäristöihin.

Linden automaattitrukit on suunniteltu erityisesti prosesseihin joissa samaa rutiinia toistetaan koko ajan, pitkille siirtomatkoille tai yleensä tehtäviin joissa manuaalisen vaihtoehdon käyttö ei ole mahdollista.

Geo-Navigaatio

Geo-Navigaation sydämessä toimii LIDAR-tutka. Tutka peilaa reaaliaikaisesti piirtäen samalla kuvaa ympäristöstään.

 

 

Järjestelmä vertaa tutkan antamaan kuvaa muistissa olevaan referenssikarttaan ja näin navigoi tarkasti ja ilman lisättyjä infrastruktuureja

Turvallisuus

Linden automaattitrukit käyttävät viimeidintä turvalogiikkaa, sekä tehokkaita dynaamisia sensoreita. Trukit käyttävät P-Ld luokiteltuja turvaskannereita ja valoverhotekniikkaa.

Laitteesta ja tilanteesta riippuen turva-aluita on mahdollista säätää tiloihin ja toimintohin sopiviksi.

Robot Manager

Automaatiojärjestelmä vaatii toimiakseen tehokkaan hallintaohjelman. Linden robotteja hallitsee Robot Manager-ohjelma. Helppokäyttöisestä käyttöliittymästä operaattori pystyy näkemään AGV-trukkien työtehtävät ja toimintaan vaihkuttavat tekijät kuten:

  • Työjonot kullekkin laitteelle
  • Turvasensorien tilat
  • Komminukaatiolaitteiden tilat
  • Laitteiden akkutasot
  • Virheilmoitukset
  • Reaaliaikainen kartta laitteiden liikkeistä

 

 

Robot manager voidaan liittää ylemppiin ERP/WMS järjestelmiin tai ohjelmisto voidaan asettaa toimimaan erillisenä järjestelmänä itsenäisesti.

 

Mallisto

L-matic

Tukipyörä

L-matic AC

Vastapaino

P-Matic

Vetotrukki

T-Matic

Lavansiirtokone

R-Matic

Työntämasto

K-matic

Kapeakäytäväkone

C-Matic

Alustakone

 

Video

Katso tästä asiakasvideo:

 

 

Ladattavat esitteet ja ajankohtaiset kampanjat