Ympäristöpolitiikkamme

Wihuri Oy Teknisen Kaupan ympäristöpolitiikka

Wihuri Oy Tekninen Kauppa toimii vastuullisesti ympäristöasioissa ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Toimimme lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme ja minimoimme toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita arvioimme säännöllisesti.

Keskeisimmät ympäristöpäämäärämme ovat:

  • Autamme asiakkaitamme vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia tarjoamalla myös ympäristön näkökulmasta alan parhaimpia ja edistyksellisimpiä tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.
  • Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ja ympäristöasiat ovat osa jokaisen uuden työntekijän perehdytystä.
  • Seuraamme toimintaamme liittyvän teknologian kehittymistä ja hyödynnämme ratkaisuja toimintamme ympäristövaikutusten vähentämisessä.
  • Tehostamme jätteiden lajittelua ja niiden hyötykäyttöä.
  • Ehkäisemme ympäristölle haitallisten aineiden pääsyn maaperään tai vesistöön.
  • Olemme sitoutuneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja seuraamme kiinteistöjemme energiankulutusta. Uudiskohteissa ja remonttien yhteydessä otamme käyttöön energiatehokkaampia ja veden kulutusta vähentäviä ratkaisuja.

Wihuri Oy Teknisen Kaupan johto sitoutuu ympäristöpolitiikkaan ja sen päämääriin sekä luo mahdollisuudet niiden toteuttamiseksi huolehtimalla resursseista sekä henkilökunnan osaamisen varmistamisesta ympäristöasioissa.

Vantaalla 20.1.2021


Jonne Honkanen

toimialajohtaja

 

Merkittävimmät ympäristönäkökohdat

Kemikaalit  
Toiminto

Maahantuonti, käyttö, myynti, varastointi ja lähetys asiakkaille.

Ympäristönäkökohdat

Kemikaalivuodot, huollettavien koneiden sisältämät nesteet, kemikaalien käytön vaarat.

Hallinta

Lainsäädännön vaatimusten tunnistaminen, ohjeiden mukainen toiminta, Chemical manager-järjestelmä, asiakaskemikaalisivusto, vuotoihin varautuminen.

Jätteet  
Toiminto Huolto, varustelu, varastointi, myynti ja tukitoiminnot.
Ympäristönäkökohdat Toiminnasta syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet.
Hallinta Jätteiden lajittelu, jätehuolto, ohjeet ja koulutus.
Energian kulutus  
Toiminto Huolto, varustelu, varastointi, myynti ja tukitoiminnot. Kiinteistöjen lämmitys ja ilmanvaihto.
Ympäristönäkökohdat Hankittavan energian tuotantoon liittyvät ympäristövaikutukset, veden kulutus.
Hallinta Vihreän sähkön ja kaukolämmön hankinta, kiinteistötekniikan ohjaus.